Styrelsen

Styrelsen VT23

 

Ordförande
Gustav Nyholm
Y2
ordforande@aheadcoachning.se

Vice ordförande
Ida Nilsson
Y4
viceordforande@aheadcoachning.se

Kassör
Sebastian Lindqvist
Pluggat Y, läser nu kompletterande pedagogik för att bli lärare.
kassor@aheadcoachning.se

Elevansvarig
Jonatan Johansson
Y3
elevansvarig@aheadcoachning.se

Coachansvarig
Robin Wibom
Y3
coachansvarig@aheadcoachning.se

Eventansvarig
Kanyada ”Katob” Tanataninkul
År 3 på lärarprogrammet, ämnena matte och naturkunskap
projektledare@aheadcoachning.se

Marknadsföring & Webb
Moa Hörberg
Kemisk biologi år 4
marknadsforing@aheadcoachning.se

Fotograf: Kim Axelsson, @captured_moments_1 och Emil Ala-kulju