Om oss

aHead är en ideell studentförening vid Linköpings universitet där mattestuderande studenter coachar gymnasieelever i matematik.

Genom mattecoachning för gymnasieelever verkar vi för att öka intresset för matematik. Vår verksamhet består i huvudsak av coach-träffar, där en student(coach) och en grupp gymnasieelever träffas och räknar matte. Förutom att eleverna får hjälp med det de inte förstod i skolan så breddas deras kunskap om matematik och logiskt tänkande i allmänhet. Våra coacher får värdefulla erfarenheter i form av mentorskap, pedagogik och ledarskap, som är väldigt viktiga senare i arbetslivet.

aHead finns i både Linköping och Norrköping, och totalt består föreningen av ca 60 coacher. Tillsammans når vi ut till nästan 200 gymnasieelever och kan erbjuda dem kostnadsfri mattecoachning 2 timmar per vecka.

Organisation

För att planera och administrera den vardagliga verksamheten i föreningen finns styrelsen, även kallad ledningsgruppen.

Styrelsen

Styrelsen ansvarar för att föra föreningen framåt och bidra till en positiv utveckling av verksamheten genom att tolka den verksamhetsplan som röstats igenom på föreningsstämman terminen innan. Detta lämnar utrymme att bredvid planering och genomförande av de traditionsenliga aktiviteterna, realisera nya spännande idéer för föreningens verksamhet. Styrelsens sammansättning fastslås inför varje kommande termin på föreningsstämman, som är föreningens beslutande organ.

Mål och vision

Genom vår verksamhet strävar aHead efter att uppnå följande visioner och mål:

Stärka ungdomars logiska tänkande och intellektuella självförtroende med matematik som verktyg.
Utveckla våra coachers pedagogiska förmåga och fördjupa deras förståelse för matematik.
Vara en inspirationskälla och skapa förebilder för yngre personer, och därmed öka medvetenheten om möjligheterna och bredden inom matematik.
Ge gymnasieelever en inblick i universitetslivet samt inspirera till en universitetsutbildning.
Vara en välkänd förening på Linköpings universitet och gymnasieskolor.

Historia

Första stenen till det som idag är aHead lades våren 2006 inspirerat av ett läxhjälpsprojekt för gymnasieelever som dragits igång av studentföreningen Ingenjörer och naturvetare utan gränser. Ingenjörsstudent Erik Rådbo och Gustaf Landin startade aHead med ambitionen att ha ett projekt som inspirerade ungdomar inom framför allt matematik, och fick snabbt kontakt med ett större och mer djupgående mentorprojekt som drevs av studenter på Chalmers i Göteborg, det som idag heter Intize. Med hjälp av deras idéer och filosofi drog Erik och Gustaf tillsammans med fyra andra studenter under hösten 2006 igång aHead som ett projekt.

Sedan dess har föreningen vuxit i en stadig takt med ett ökande antal coacher och elever. Under höstterminen 2011 startade aHead upp verksamhet i Norrköping med engagerade studenter vid campus i Norrköping. Ett nära samarbete förs mellan de båda städerna, och varje termin anordnas aktiviteter där alla medlemmar i föreningen är välkomna.

Sedan höstterminen 2012 har aHead anordnat en mattestuga inför de nationella proven i matematik, kallad Inför-nationella-dagen. Till en början anordnades den i Linköping, men från och med höstterminen 2013 anordnas den även i Norrköping. Idag kan aHead mattecoachning stolt ta emot ett engagemang från ett 60-tal coacher från campus i både Linköping och Norrköping och erbjuder coachning för gymnasieelever i naturvetenskapliga ämnen med fokus på matematik.

Inför-nationella dagen har sedan starten 2012 varit ett väldigt lyckat och omtyckt event och vårterminen 2022 introducerade aHead ett nytt koncept som kallas för Hjälpevent där mattestugor anordnas kontinuerligt under terminen. Detta gör att alla gymnasieelever (även de utan tilldelad coach) i Linköping och Norrköping kan få hjälp med matematik ett flertal gånger under varje termin.