Inför Nationella Dagen

Maj  2024

Inför Nationella Dagen

Veckan innan de nationella kursproven i matematik
bjuder vi i aHead in Linköpings och Norrköpings
gymnasieelever till campus där våra mattecoacher
hjälper dem i sina förberedelser inför proven. Vi har
genomgångar av uppgifter samt tid för egen räkning med stöd från mattecoacher. Självklart bjuder vi även på fika!

 

Årets IND

Terminens IND kommer hållas någon gång i maj innan de nationella proven. 

Vi återkommer med mer information när det närmar sig, så länge kan du hålla utkik efter information på vår instagramsida för elever

 

INDs Historia

Sedan hösten 2012 har aHead mattecoachning anordnat Inför nationella-dagen i Linköping. Hösten 2013 anordnades dagen även i Norrköping. Till dagen bjuder vi in kommunernas gymnasieelever till Linköpings universitet för att hjälpa och stötta dem i sina förberedelser inför de nationella kursproven i matematik.

I Linköping är vi på Campus Valla och i Norrköping på Campus Norrköping. Dagen anordnas en gång på höstterminen och en gång under vårterminen och brukar vanligtvis inträffa på helgen veckan innan de nationella kursproven skrivs.

Dagen är till för alla gymnasieelever oavsett vilken mattekurs de ska skriva prov för. Våra coacher är väl förberedda på alla kurser. För att kunna planera dagen så bra som möjligt tar vi in anmälningar till dagen via ett anmälningsformulär som finns på vår instagram. Anmälan brukar öppna några veckor innan själva dagen är planerad.