Kontakt

Kontaktinformation

Har du frågor som rör rekryteringen, coachningen, marknadsföring eller verksamheten i allmänhet? Kontakta ledningsgruppen!

Ledningsgruppen

ledningsgruppen@aheadcoachning.se

Ordförande
ordforande@aheadcoachning.se

Postadress

aHead Kårallen
c/o Linköpings Universitet
581 83 Linköping
Organisationsnummer
802436-8295