Samarbetspartners

Guldpartner

NSS (Nämnden för skolsamverkan) är aHeads huvudsamarbetspartner och bidragsgivare. NSS är LiU Tekniska högskolans egna nämnd för att öka och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och vetenskap i samhället. Detta görs i samverkan med grund- och gymnasieskolor för ökad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar. Genom samarbetet mellan gymnasieskolor och högskolar förbättras även kvalitén på grundutbildningen då det blir en tydligare bild av gymnasieelevers förkunskaper.
Läs mer här! 

 

Är du intresserad av att starta ett samarbete med oss? Hör av dig till verksamhetsgruppen@aheadcoachning.se