Styrelsen HT23

Ordförande

Ida Nilsson

Vice ordförande

Logan Eriksson

Kassör

Samuel Fagerlund

Coachansvarig

Alma Ganessane

Elevansvarig

Jonatan Johansson

Eventansvarig

Kanyada Tanataninkul

Event/
coachansvarig NKPG

Yue Jaarsma

Marknadsföring

Elvira Löfdahl

Fotograf: Emil Ala-kulju