Samarbetspartners

Home / Samarbetspartners

Guldpartner

NSS (Nämnden för skolsamverkan) är aHeads huvudsamarbetspartner och bidragsgivare. De ger även stort verksamhetsstöd och är lönegivare till verksamhetsansvariga inom föreningen.
NSS är LiU Tekniska högskolans egna nämnd för att öka och stimulera intresset för naturvetenskap, teknik, matematik och vetenskap i samhället. Detta görs i samverkan med grund- och gymnasieskolor för ökad rekrytering till Tekniska högskolans grundutbildningar. Genom samarbetet mellan gymnasieskolor och högskolar förbättras även kvalitén på grundutbildningen då det blir en tydligare bild av gymnasieelevers förkunskaper.
Läs mer här! 

 

Silverpartner


Knowit AB (publ) är ett konsultbolag som, inom den allt snabbare digitaliseringen, skapar unika kundvärden genom att erbjuda gränsöverskridande leveranser från tre affärsområden, Experience, Insight och Solutions. Knowit består idag av cirka 2 200 medarbetare representerade på 14 orter i Sverige och på fem i Norge samt en vardera i Danmark, Finland, och Tyskland. Knowit AB (publ) är noterat på den Nordiska Börsen i Stockholm.
Läs mer här! 

 

Tryckpartner

 

 

 

Är du intresserad av att starta ett samarbete med oss? Hör av dig till verksamhetsgruppen@aheadcoachning.se