IND

Inför nationella-dagen

Helgen innan de nationella kursproven i matematik bjuder vi in Linköpings och Norrköpings gymnasieelever till campus där våra mattecoacher hjälper dem i sina förberedelser inför proven. Vi har genomgångar av uppgifter samt tid för egen räkning med stöd från mattecoacher. Självklart bjuder vi även på fika!

Årets IND

Årets IND kommer att hållas i mitten av maj. Håll koll här på hemsidan eller följ vår Facebook-sida, mer info kommer snart!

Tidigare år

Sedan hösten 2012 har aHead mattecoachning anordnat Inför nationella-dagen i Linköping. Hösten 2013 anordnades dagen även i Norrköping. Till dagen bjuder vi in kommunernas gymnasieelever till Linköpings universitet för att hjälpa och stötta dem i sina förberedelser inför de nationella kursproven i matematik. I Linköping är vi på Campus Valla och i Norrköping på Campus Norrköping. Dagen anordnas en gång på höstterminen och en gång under vårterminen och brukar vanligtvis inträffa på helgen veckan innan de nationella kursproven skrivs.

Dagen är till för alla gymnasieelever oavsett vilken mattekurs de ska skriva prov för. Våra coacher är väl förberedda på alla kurser. För att kunna planera dagen så bra som möjligt tar vi in anmälningar till dagen här på hemsidan. Anmälan öppnar några veckor innan själva dagen är planerad.