Styrelsen

Home / Styrelsen

Styrelsen


Judith Ham
Ordförande
ordforande@aheadcoachning.se

Donna Mach
Elevansvarig
elevansvarig@aheadcoachning.se

Jakob Johannson
Kassör
kassor@aheadcoachning.se

Johan Alsteryd
Marknadsföringsansvarig
marknadsforing@aheadcoachning.se

Yue Jaarsma
Eventansvarig
projektledare@aheadcoachning.se

Yamha Javid
Coachansvarig Linköping
coachansvarig@aheadcoachning.se