LG/VG

Home / LG/VG

Ledningsgruppen, LG


Anton Revin
Ordförande
ordforande@aheadcoachning.se

Viktor Lennholm
Vice Ordförande
ledningsgruppen@aheadcoachning.se

Fredrik Jansson
Kassör
kassor@aheadcoachning.se

Steven Lennartsson
Marknadsföringsansvarig
marknadsforing@aheadcoachning.se

Mikael Fredriksson
Eventansvarig
mikael@aheadcoachning.se

Verksamhetsgruppen, VG


Nils Tyrén
Linköping
nils@aheadcoachning.se

Felicia Castenbrandt
Linköping
felicia@aheadcoachning.se